WordPress 5.2.3

0
258

Là một nền tảng xây dựng Website một cách nhanh chóng bằng ngôn ngữ PHP, WordPress hiện nay được rất nhiều đơn vị sử dụng.

Để cài đặt WordPress chúng ta cần truy cập https://wordpress.org và lựa chọn “Get WordPress”

<Images>

Lựa chọn Download bản WordPress mới nhất về (Ví dụ WordPress 5.2.3) và upload lên host của bạn

<Images>

Truy cập http://beta.az.edu.vn và lựa chọn ngôn ngữ rồi click “Tiếp tục

<Images>

Lựa chọn “Thực hiện ngay”

Điền các thông tin về CSDL, tên người dùng CSDL và mật khẩu rồi lựa chọn “Gửi

Tiến hành cài đặt bằng cách lựa chọn “Bắt đầu cài đặt

Điền các thông tin về Tiêu đề trang, Tên người dùng, Mật khẩu, Thư điện tử liên hệ rồi lựa chọn “Cài đặt WordPress

Sau khi cài đặt xong bạn có thể lựa chọn “Đăng nhập” để vào phần quản trị

Lưu ý: Không nên lưu mật khẩu trên trình duyệt bằng cách click “Không bao giờ” khi được hỏi

Điền thông tin tài khoản quản trị và “Đăng nhập” để bắt đầu Cài đặt gói mở rộng cho WordPress