Ứng dụng VBA Excel trong công việc

0
234

Hướng dẫn sử dụng và chỉnh sửa Macro cho VBA

Sau khi tải về ứng dụng “Quản lý hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới” tại địa chỉ http://beta.az.edu.vn/training-materials/vba/Insurance%20Contract%202020.xlsm chúng ta mở ra và lựa chọn “Enable Editing

Lựa chọn “Enable Content

Sheet “Tham chiếu” cho phép điền các thông tin linh hoạt tự động load lên “Form nhập Thông tin khách hàng

Sheet “Trang chủ” ghi lại quy trình triển khai nghiệp vụ

Sheet “Bảng tính phí” cho phép quản lý biểu phí bảo hiểm. Khi chỉnh sửa thông tin tại đây, thông tin Load trên Form sẽ tự động thay đổi theo

Sheet “Thông tin doanh nghiệp” quản lý thông tin doanh nghiệp. Khi chỉnh sửa tại đây thì thông tin trên Hợp đồng bảo hiểm sẽ thay đổi theo và cho phép Lưu trữ, In ấn

Sheet “Thông tin khách hàng” lưu giữ thông tin khách hàng. Muốn nhập thông tin khách hàng chúng ta click “Nhập thông tin“, khi đó Form nhập thông tin sẽ được Load lên

Chúng ta có thể tìm kiếm thông tin khách hàng qua Mã số khách hàng

Lưu ý: Chỉ tìm được những khách hàng hiện tại. Không tìm được những thông tin đã chỉnh sửa và đã xóa

Trong quá trình nhập mới khách hàng, chương trình cho phép chúng ta lựa chọn Nơi cấp CMND theo danh sách 63 Tỉnh/Thành phố (Có thể thay đổi thông tin này tại Sheet “Tham chiếu”)

Thông báo hiển thị ra sau khi thêm mới khách hàng thành công. Các thông điệp này được quản lý tập trung qua các Const vì vậy việc sửa đổi ngôn ngữ, thông điệp hiển thị sẽ vô cùng thuận tiện

Khi chỉnh sửa/xóa thông tin sẽ có xác nhận trước khi chỉnh sửa/xóa

Khi chỉnh sửa/xóa các thông tin cũ sẽ được lưu lại trong sheet “Lưu trữ

Thông tin được lưu tại sheet “Thông tin khách hàng

Thông tin lưu trữ tại sheet “Lưu trữ

Ứng dụng cho phép in các “Hợp đồng“, “”, … trực tiếp ra máy in

Ngoài ra chúng ta có thể tiết kiệm thời gian với tính năng “Sao chép” từ những dữ liệu cũ để nhập hợp đồng mới nhanh chóng hơn

In trực tiếp ra máy in

Để có thể xuất ra PDF file đơn giản chúng ta có thể Record Macro khi lại các thao tác sau

Tạo một Nút và Assign Macro với SaveAsPDF là chúng ta đã có chức năng mới Export ra PDF file

AZ Edu nhận viết ứng dụng VBA nâng cao hiệu xuất công việc. Liên hệ 0949462666, email: info@beta.az.edu.vn Hãy liên hệ và gửi các thông tin yêu cầu để có được báo giá cùng hỗ trợ tốt nhất từ AZ Edu