Tự động hóa quy trình với Power Automate

0
381

Làm thế nào để nhập dữ liệu từ Microsoft Forms dữ liệu tự động thêm vào các danh sách trên Microsoft SharePoint?

Chỉ với 3 bước bằng cách sử dụng Power Automate chúng ta có thể giải quyết được yêu cầu này

Tham khảo: https://www.knowledgewave.com/blog/connect-a-form-to-a-sharepoint-list-using-microsoft-flow