Tự động cập nhật bản vá Windows

0
244

Hệ điều hành và các ứng dụng sau khi phân phối đến người sử dụng vẫn cần được thường xuyên cập nhật bản vá các lỗi để tránh những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn bảo mật thông tin.

Trong mục tìm kiếm với keyword “Update” chúng ta lựa chọn “Check for Update

Click “Check for updates

Hệ điều hành tiến hành tải và cài đặt các bản vá (fixpack)

Sau khi cài đặt hoàn tất lựa chọn “Restart now

Máy tính tiến hành cập nhật. Lưu ý không tắt máy tính

Đối với Microsoft Office chúng ta có thể tham khảo thêm Cài đặt Office 2013 Service Pack 1