Truy cập Teams không dùng tài khoản Office 365

0
276

Để truy cập được nhóm không dùng tài khoản Office 365 chúng ta cần có tài khoản Microsoft (@hotmail.com; @outlook.com; @outlook.com.vn; @live.com)

Để đăng ký tài khoản miễn phí của Microsoft chúng ta xem tại Tạo tài khoản email Microsoft miễn phí.

Sau khi Nhận liên kết tới kênh chúng ta dán vào thanh địa chỉ trên trình duyệt và truy cập

Lựa chọn “Cancel” hoặc “Hủy

Lựa chọn “Use the web app instead

Đăng nhập với tài khoản Microsoft Miễn phí tạo ở bước trên hoặc đã có

Lựa chọn “Sign In

Lưu ý: Chúng ta không nên lưu mật khẩu trên trình duyệt (lựa chọn “Don’t Save“)

Để gọi Video trong nhóm chúng ta lựa chọn “Meet now

Lưu ý: Ứng dụng Microsoft Teams chỉ hỗ trợ chạy tốt trên trình duyệt Google Chrome hoặc Microsoft Edge

Lựa chọn “Họp ngay

Khi diễn ra buổi họp/dậy trực tuyến trên kênh Chung của Nhóm sẽ hiển thị nhắc nhở “Tham gia”, chúng ta lựa chọn để tham gia Tập huấn

Lựa chọn “Tham gia ngay

Như vậy chúng ta đã có một buổi Meeting có sự tham gia của những người trong và ngoài tổ chức