Trò chơi giả kim cổ điển – 511 yếu tố

0
211
 • Không khí + Lửa = Ánh sáng

 • Nước + Đất = Đầm lầy

 • Đầm lầy + Ánh sáng = Axit Amin

Lựa chọn nhiệm vụ “Show Quests

Lựa chọn nhiệm vụ “Show Quests

 • Đầm lầy + Axit Amin = Vi khuẩn
 • Nước + Vi khuẩn = Tảo
 • Đất + Tảo = Rêu
 • Rêu + Đất = Cỏ
 • Nước + Cỏ = Sậy
 • Không khí + Không khí = Gió
 • Lửa + Nước = Rượu
 • Đất + Lửa = Đá
 • Lửa + Đá = Kim loại
 • Lửa + Kim loại = Chì
 • Không khí + Nước = Sương mù