Trình duyệt Web Mozilla Firefox

0
182

Trình duyệt Web hiện nay có khá nhiều ngoài Google Chrome có Firefox của Mozilla.

Để tải về chúng ta truy cập địa chỉ https://www.mozilla.org và lựa chọn “Download Firefox

Tải về và chạy file cài đặt

Lựa chọn “Yes

Tiến hành cài đặt

Hoàn tất cài đặt và “Bắt đầu trình duyệt