Trình duyệt như IE trên Google Chrome với IE Tab

0
277

IE Tab cho phép duyệt các Website chỉ hỗ trợ chạy trên IE. Để cài đặt IE Tab từ thanh địa chỉ trình duyệt gõ chrome://extensions và lựa chọn “Tiện ích

Lựa chọn “Mở cửa hàng Chrome trực tuyến

Tại ô tìm kiếm ứng dụng gõ IE Tab và lựa chọn “Thêm vào Chrome

Lựa chọn “Thêm tiện ích

Lựa chọn biểu tượng IE Tab và bắt đầu sử dụng

Lúc này IE Tab sẽ download tiện ích lựa chọn phiển bản IE giả lập

Chạy file vừa tải về

Lựa chọn biểu tượng Config

Lựa chọn “IE 7 Standard Mode” và khởi động lại trình duyệt để bắt đầu sử dụng