Tổng quan về OneNote Class Notebook

0
290

OneNote Class Notebook” là một plugin của OneNote, một ứng dụng để giúp thầy cô có thể thiết lập OneNote trong lớp học của mình. Ứng dụng này sẽ giúp thầy cô tạo một sổ ghi chép lớp học, bao gồm ba loại sổ ghi chép:

  • Sổ ghi chép học sinh: Dùng để chia sẻ giữa giáo viên và học sinh của mình. Giáo viên có thể truy nhập các sổ ghi chép của học sinh ở bất kỳ lúc nào. Học sinh thì không thể nhìn thấy sổ ghi chép của học sinh khác
  • Thư viện nội dung: Một dạng sổ ghi chép dành cho giáo viên để chia sẻ tài liệu giảng dạy, nội dung khóa học với các học sinh của mình. Giáo viên có thể thêm và sửa tài liệu trong sổ ghi chép nhưng học sinh thì không thể sửa mà chỉ có thể đọc và xem sổ ghi chép
  • Không gian cộng tác: Là một dạng sổ ghi chép dành cho tất cả học sinh và giáo viên trong lớp học để chia sẻ, tổ chức và cộng tác làm việc cùng nhau trên 1 cuốn sổ.

Để sử dụng OneNote Class Notebook chúng ta truy cập https://www.office.com và lựa chọn

Sau khi lựa chọn chúng ta có thể:

Ứng dụng:

  • OneNote trong quản lý hồ sơ chủ nhiệm