Tiện ích không thể thiếu với Google Chrome

0
250

OneTab là tiện ích giúp Google Chrome tối ưu tốt bộ nhỡ khi mở quá nhiều các thẻ trình duyệt. Để cài đặt từ thanh địa chỉ trình duyệt gõ chrome://extensions và lựa chọn “Tiện ích

Click “Mở cửa hàng Chrome trực tuyến

Tìm kiếm Add-ons “OneTab

Lựa chọn “Thêm vào Chrome

Lựa chọn “Thêm tiện ích

OneTab đã được thêm vào trình duyệt Chrome