Thông tin hỗ trợ khách hàng với Microsoft Forms

0
257
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Chúng ta có thể ứng dụng Microsoft Forms để ghi nhận thông tin hỗ trợ khách hàng nhằm tránh bỏ sót trong quá trình hỗ trợ triển khai sản phẩm

Ví dụ: (Làm thể nào để tạo link ngắn với bit.ly)

Ví dụ Form thu thập thông tin yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng

Trong Form chúng ta có thể lựa chọn Upload hình ảnh (Lưu ý: Khi chọn chức năng này Form chỉ chia sẻ được với những người trong tổ chức, không chia sẻ được cho những người bên ngoài)

Chúng ta có thể tùy chỉnh thông điệp cám ơn sau khi khách hàng điền Form (Xem thêm Khảo sát với Microsoft Forms)

Sau khi thu thập thông tin chúng ta có thể chia sẻ kết quả khảo sát với người có trách nhiệm trả lời, hỗ trợ khách hàng bằng cách đăng nhập vào Microsoft Forms

Lựa chọn Forms cần chia sẻ

Lựa chọn “Các phản hồi

Lựa chọn “Mở trong Excel

Lúc này Microsoft Forms sẽ tự động tạo một file bao cáo dạng Excel Online

Chúng ta quay lại Office 365 lựa chọn “OneDrive

Click phải chuột file báo cáo này và lựa chọn “Chia sẻ

Click vào “Bất cứ ai có liên kết này đều có thể chỉnh sửa

Điều chỉnh quyền xem file là “Bất cứ ai có liên kết” hoặc “Chỉ những người trong tổ chức của bạn

Lưu ý: Un-tick (không) cho phép chỉnh sửa

Và lựa chọn “Áp dụng

Điền email những người bạn muốn xem báo cáo và ấn nút “Gửi

Hoàn tất chia sẻ