Thiết lập DDNS thiết bị Dahua

0
235

Hiện nay mạng Internet cá nhân đa số là được cấp phát địa chỉ IP động từ ISP. Để có thể giám sát an ninh gia đình / cửa hàng từ bất kỳ đâu chúng ta cần có địa chỉ IP tĩnh hoặc dùng dịch vụ Mynamic DNS (Domain Name System). Đầu ghi hình Dahua hiện nay hỗ trợ một số DDNS sau:

  1. members.dyndns.org: Hiện nay đã thu phí
  2. dynupdate.no-ip.com: Miễn phí và có phí

Truy cập địa chỉ http://dynupdate.no-ip.com và tạo tài khoản miễn phí bằng cách điền “Hostname” (Ví dụ: ibeautyclothing) cùng tên miền tương ứng (Ví dụ: .ddns.net) rồi click “Sign Up

Điền thông tin “đăng nhập” (địa chỉ email) và “mật khẩu” cho ibeautyclothing.ddns.net

Lựa chọn “Free Sign Up

Để đảm bảo an toàn bảo mật thông tin lựa chọn “Không bao giờ

Mở email đã đăng ký và xác thực tài khoản rồi quay trở lại đăng nhập bằng cách click “Log in

Kiểm tra việc cập nhật địa chỉ IP tại gia đình / cửa hàng bằng cách gõ cmd (Command)

Kết quả ping khớp với IP tự động cấp phát từ nhà cung cấp mạng Internet (ISP) là được