Thiết lập các thông số mặc định trong Excel

0
222

Đặt font chữ và cỡ chữ mặc định trong Excel

Từ Excel chọn thẻ “FILE” lựa chọn “Options

Trong phần “Use this as the default font” lựa chọn Font chữ mặc định và phần “Font size” lựa chọn cỡ chữ mặc định rồi click “Ok

In ấn và khổ giấy

Trong Excel khổ giấy phụ thuộc vào thiết lập khổ giấy trong máy in -> Xem Thiết lập máy in tránh lỗi khi in thừa cuối chân trang