Thi thử các chứng chỉ với GMetrix Skills Management System

0
289

Truy cập https://gmetrix.net và đăng nhập bằng tài khoản Office 365 hoặc Gmail

Ví dụ: Đăng nhập bằng tài khoản Office 365

Lưu ý: Không lưu mật khẩu trên trình duyệt

Cấp quyền cho phép GMetrix bằng cách lựa chọn “Chấp nhận

Điền mã access code để bắt đầu test, ví dụ:

  • qD5onGUzrV4F
  • j2vvfFvFeRYK
  • OPCfICxmLNn6

Lựa chọn “Online Practice Test Trial

Lựa chọn “IC3 GS5

Lựa chọn “Multiple Application

Lựa chọn “Training Mode

Hai chế độ khác nhau ở chỗ Trainning Mode thì nó có gợi ý để hoàn thành Task và “Testing Mode” thì không. Các bạn nên luyện tập kĩ phần Trainning trước khi thi Testing

Làm bài tập và lựa chọn “Next

Điền phương án trả lời và lựa chọn “Next

Sau mỗi phần đều sẽ có chấm điểm tự động và đưa cho bạn những thông số cụ thể

Bạn cũng có thể tải phần mềm GMetrix theo hướng dẫn tại https://beta.az.edu.vn/gmetrix-phan-mem-luyen-thi-chung-chi