Thêm thành viên hàng loạt trong Microsoft Teams

0
322

Chúng ta hoàn toàn có thể thêm thành viên vào group của mình một cách dễ dàng bằng cách gửi mã hoặc link của nhóm cho các thành viên hoặc nhập email để mời vào nhóm.

Vậy chúng ta có thể thêm hàng loạt thành viên vào trong nhóm cùng 1 lúc thay vì phải lựa chọn từng người như bây giờ không? Đừng lo chúng ta cùng nhau thực hiện theo các bước đơn giản sau đây nhé.

Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị một danh sách bằng file Excel các tài khoản email mà thầy cô muốn thêm vào Group của mình trên Microsoft Teams. Microsoft Teams có thể chấp nhận cả những tài khoản khác tên miền với tài khoản Teams của thầy cô (Ví dụ như Gmail, hotmail hay bất cứ một loại tài khoản email nào).

Thầy cô chỉ cần quan tâm đến trường Email, không cần các trường thông tin khác

Tiếp theo chúng ta sẽ thêm dấu chấm phẩy (; ) vào cuối mỗi Email bằng cách sử dụng công thức Excel

Tiếp theo chúng ta mở trình duyệt web Google Chrome (hoặc Firefox)à Gõ từ khóa “Refined Microsoft Teams” để tìm kiếm “Add-in” cho trình duyệt.

Đối với trình duyệt Firefox thầy cô tìm bằng từ khóa “Refined Microsoft Teams for Firefox” sẽ tìm được nhanh hơn

Lựa chọn “Add to Chrome

Lựa chọn “Thêm tiện ích

Sau khi bấm “Add extension” chúng ta sẽ thấy biết tượng “Refine Microsoft Teams” ở trên thanh công cụ của trình duyệt.

Bây giờ chúng đăng nhập vào tài khoản Teams của mình trên trình duyệt “Chrome” hoặc “Firefox“. Sau đó lựa chọn một nhóm mà chúng ta muốn thêm thành viên → Chọn biểu tượng More Options (““) → chọn “Thêm thành viên

Chúng ta “Copy” các thành viên tại cột Thêm hàng loạt

Và “Paste” vào phần “Bulk Import

Lựa chọn “Bulk Import

Microsoft Teams sẽ tự động phân loại thành viên và khách cho chúng ta (những email không cùng tên miền sẽ là khách)

Sau khi hoàn tất ấn “Đóng