Tham gia Microsoft Teams Meeting qua URL

0
1382

Trong trường hợp nhận được email tham gia Teams Meeting chúng ta có thể click phải chuột tại “Join Microsoft Teams Meeting” và lựa chọn “Sao chép địa chỉ liên kết

Dán liên kết URL nhận được vào phần địa chỉ trên trình duyệt (“Dán và truy cập …“).

Nếu máy tính chúng ta đã cài Microsoft Teams chúng ta có thể lựa chọn “Mở Microsoft Teams“. Trong trường hợp truy cập qua Website chúng ta chọn “Hủy

Lựa chọn “Tham gia trên web

Cho phép” ứng trung sử dụng Webcap và Micro để gia tăng sự tương tác

Lúc này chúng ta tham gia Meeting với vai trò Guest vì vậy chúng ta sẽ điền Thông tin tham gia (Ví dụ: AZ Edu) và lựa chọn “Tham gia ngay

Tại đây chúng ta cũng có thể bât / tắt Video và Mic

Tham gia họp trực tuyến, Sau khi tham gia xong chúng ta có thể lựa chọn “Gác máy” để kết thúc video conference

Video hướng dẫn tham gia họp trực tuyến qua trình duyệt Web