Tắt các ứng dụng tự chạy khi khởi động Windows

0
189

Click phải chuột trên thanh công cụ chọn “Task Manager

Lựa chọn “Startup

Click phải chuột tại ứng dụng không muốn bật khi khởi động máy tính lựa chọn “Disable

Hoặc click vào ứng dụng rồi chọn “Disable