Tạo Video trình chiếu với Microsoft Powerpoint

0
211

Để có thể tạo Video trình chiếu với Microsoft Powerpoint chúng ta lựa chọn thẻ “FILE

Lựa chọn “Export

Chọn “Create a Video

Lựa chọn “Create Video

Đặt tên file video, lựa chọn định dạng file và click “Save

Đợi quá trình tạo Video hoàn tất

Xem lại video bằng cách click phải chuột file video vừa export lựa chọn “Open with” → “Windows Media Player

Đối với lần đầu chạy “Windows Media Player” chúng ta lựa chọn “Recomnended settings” và click “Finish

Xem lại file video trình chiếu thôi