Tạo tài khoản email Microsoft miễn phí

0
675

Truy cập http://hotmail.com hoặc https://outlook.live.com/owa và lựa chọn “Tạo tài khoản miễn phí

Tạo tài khoản email theo tên miền @outlook.com.vn hoặc @outlook.com hoặc @hotmail.com

rồi lựa chọn “Tiếp theo

Nhập mật khẩu rồi lựa chọn “Tiếp theo

Không nên lưu mật khẩu trên trình duyệt → lựa chọn “Không bao giờ

Điền thông tin Họ và Tên của bạn rồi click “Tiếp theo

Điền thông tin Quốc gia/Vùng lãnh thổ cùng Ngày, Tháng, Năm sình rồi lựa chọn “Tiếp theo

Nhập mã xác thực rồi lựa chọn “Tiếp theo

Hoàn tất đăng ký