Tạo sổ ghi chép lớp học OneNote Class Notebook

0
236

Đăng nhập https://www.office.com bằng tài khoản Office 365 và lựa chọn “Class Notebook

Lựa chọn “Tạo sổ tay lớp học

Đặt tên cho sổ tay (Ví dụ: Office 365 – THPT Đống Đa) và ấn nút “Tiếp

Chúng ta có thể đọc qua phần giới thiệu và lựa chọn “Tiếp

Nhập hoặc dán tên giáo viên vào sổ tay lớp học. Trong trường hợp chúng ta muốn thêm nhiều giáo viên thì tên tài khoản cách nhau với dấu “;” (Ví dụ: cuongni@hoahong.edu.vn; cuongni@tohienthanh.edu.vn; cuongni@nguyencongtru.edu.vn; cuongni@lequydonhanoi.edu.vn)

Rồi lựa chọn “Tiếp

Tương tự với nhập danh sách học sinh

Lưu ý: Chúng ta chỉ thêm được tài khoản OneNote Class Notebook cho những tài khoản trường học; tài khoản Office 365

Lưu ý: Chúng ta không thể thêm cùng một người vai trò vừa là giáo viên vừa là học sinh

Sau khi nhập danh sách học sinh chúng ta lựa chọn “Tiếp

Thiết lập không gan lớp học

Tại đây thầy cô sẽ được Class Notebook gợi ý môt số thành phần, thầy cô hoàn toàn có thể thêm hoặc bớt tại đây và lựa chọn “Tiếp

Chúng ta có thể thêm mục mới bằng cách lựa chọn “Thêm mục

Đặt tên cho mục mới và lựa chọn “Tiếp

Nếu cần thay đổi thầy cô có thể quay lại các bước trước để thiết lập lại và xem trước OneNote Class Notebook cho giáo viên (“Sổ tay giáo viên“) và cho học sinh (“Sổ tay học viên“)

Lựa chọn “Tạo

Sau khi tạo xong chúng ta sẽ được Class Notebook gợi ý download và cài đặt Class Notebook về máy tính để sử dụng hiệu quả và dễ dàng hơn. Nếu đang dùng OneNote for Windows 10 và Mac thì thầy cô không cần cài vì nó đã có sẵn trên OneNote.