Tạo nút và gán cho Macro

0
208

Để tạo nút thực thi Macro đơn giản chúng ta có thể dùng Shapes bằng cách lựa chọn thẻ “INSERT

Chọn “ILlustrations

Chọn “Shapes

Vẽ với hình bất kỳ

Rồi click phải chuột lựa chọn “Assign Macro

Chọn Macro muốn gán cho Shapes và click “Ok