Tạo nhóm trong Microsoft Teams

0
657

Sau khi Cài đặt Microsoft Teams chúng ta có thể tạo nhóm làm việc cộng tác trong Teams bằng cách đăng nhập với tài khoản Office 365 rồi lựa chọn “Sign in

và đăng nhập vào Microsoft Teams

chúng ta lựa chọn “Teams” → “Join or Create a Team“. Đây là nơi chúng ta có thể tạo nhóm riêng của mình hoặc tìm hiểu khám phá các nhóm hiện có

Chọn “Create team” để tạo nhóm mới

Loại nhóm mà các thầy/cô cần tạo (ở đây chúng ta nên chọn “Class“)

Đặt tên cho nhóm (Ví dụ: Scratch 01) và thêm mô tả ngắn (nếu muốn) sau đó lựa chọn “Next

Theo mặc định nhóm các thầy/cô vừa tạo là Private và chúng ta cần thêm thành viên vào trong nhóm

Tại thẻ Students chúng ta thêm học sinh bằng cách điền địa chỉ email của học sinh

Xác thực tên học sinh và lựa chọn “Add

và tại thẻ Teacher chúng ta thêm giáo viên

Lưu ý: Để có thể thêm học sinh và giáo viên qua email không thuộc tổ chức của bạn Microsoft Teams cần bật tính năng cho phép Guest truy cập trong phần quản trị

Sau đó lựa chọn “Close” và kết thúc việc tạo nhóm

Hoàn tất chúng ta có thể:

Video hướng dẫn tạo nhóm trong Microsoft Teams