Tạo Domain và SubDomain trên Host với DirectAdmin

0
231

Direct Admin và một công cụ hỗ trợ quản lý Hosting miễn phí, làm thế nào để có thể host nhiều Domain trên cùng một Hosting. Trước hết chúng ta cần đăng nhập vào Host và chọn “Account Manager” → “Domain Setup

Lựa chọn “ADD NEW

Điền thông tin Domain muốn host cùng và lựa chọn “CREATE

Vùng host cho Domain mới đã được tạo. Chúng ta cần cập nhật DNS trỏ địa chỉ về IP dùng chung

Sau đó chúng ta quay lại DirectAdmin lựa chọn “System Info & Files” → “File Manager

Vùng cho Domain mới đã được tạo

Chúng ta chỉ việc đưa các file vào thư mục public_html của domain mới là có thể sử dụng được

Tạo SubDomain

Để tạo SubDomain chúng ta cần đăng nhập vào Host và chọn “Account Manager” → “Subdomain Management

Lựa chọn “ADD SUBDOMAIN

Điền tên Subdomain và lựa chọn “ADD SUBDOMAIN

Lúc này quay trở lại “System Info & Files” → “File Manager

Chúng ta có thể thấy một thư mục mới tương ứng với tên Subdomain và lúc này chúng ta chỉ việc đưa các file vào trong thư mục này

Lưu ý: Subdomain chỉ được tạo cho tên miền chính của Host. Chúng ta có thể thay đổi tên miền chính mặc định bằng cách lựa chọn tên miền trong Domain Management và click “Set as Default

Lúc này tên miền chính đã được cập nhật và đối với Subdomain chúng ta cũng cần cập nhật DNS