Tạo chữ ký Email với HTMLSig

0
270

Truy cập https://htmlsig.com và click “Or Try a Free Signature

Nhập thông tin và upload ảnh đại diện (avatar) bằng cách lựa chọn “UPLOAD YOUR AVATAR OR LOGO

Lựa chọn đến file ảnh

Nhập thông tin doanh nghiệp và click “CREATE SIGNATURE

Hoàn tất tạo chữ ký

Để sử dụng chữ ký vừa tạo chúng ta cần bôi đen vùng chữ ký và lựa chọn Sao chép sau đó Dán vào phần Chữ ký của dịch vụ Mail tương ứng

Thư mới có chữ ký ở cuối mail