Tạo bài kiểm tra với Microsoft Forms

0
385

Đầu tiên chúng ta cần truy cập https://forms.microsoft.com và lựa chọn “Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản Office 365 và lựa chọn “Tiếp theo

Nhập mật khẩu và lựa chọn “Đăng nhập

Để tạo một bài kiểm tra trắc nghiệm lựa chọn “Bài kiểm tra mới” hoặc khảo sát với “Biểu mẫu mới”

Đặt tiêu đề cho bài kiểm tra (Ví dụ: Lịch sử 6 Bài 1), nhập mô tả (Ví dụ: Sơ lược về môn lịch sử) và thêm các câu hỏi

Chúng ta có thể lựa chọn Tải lên ảnh Logo của đơn vị

Lựa chọn “Tải lên

Trỏ đến file ảnh và lựa chọn “Open

Chúng ta có thể thêm loại hình câu hỏi bằng cách click “Thêm mới

Chọn loại câu hỏi là “Lựa chọn

Nhập câu hỏi và các phương án trả lời cũng như xác định “phương án trả lời đúng“. Ở đây chúng ta có thể xác định câu hỏi là bắt buộc hay không bắt buộc và “Hiển thị thông báo tới người phản hồi khi lựa chọn phương án

Đối với kiểm tra trắc nghiệm chúng ta nên lựa chọn “Tùy chọn sắp xếp ngẫu nhiên

Chúng ta cũng có thể lựa chọn loại hình “Menu thả xuống

Đối với câu hỏi có nhiều phương án trả lời đúng chúng ta lựa chọn “Nhiều câu trả lời” và xác định “Điểm” của từng câu hỏi

Đối với các câu hỏi dạng điền vào chỗ trống chúng ta lựa chọn loại hình câu hỏi “Văn bản

Xác định phương án trả lời đúng bằng cách click vào “Thêm câu trả lời

Để thêm mới loại hình câu hỏi sắp xếp chúng ta lựa chọn “Xếp thứ tự

Phương án trả lời đúng được xắp xếp theo thứ tự chuẩn. Khi làm bài học sinh sẽ thấy theo thứ tự ngẫu nhiên

Chúng ta có thể “Xem trước” khi học sinh hiển thị bài kiểm tra

Lựa chọn chủ đề phù hợp với nội dung bài kiểm tra

Hình nền chủ đề sẽ hiển thị khi học sinh làm bài

Để cấu hình mở rộng chúng ta lựa chọn “

Lựa chọn “Thiết đặt

Mặc định “Chỉ những người trong tổ chức của tôi có thể phản hồi” nghĩa là chỉ những người có tài khoản Office 365 theo tên miền triển khai .edu.vn

Chúng ta có thể xác định mỗi học sinh chỉ được làm bài một lần bằng cách lựa chọn “Một phản hồi cho mỗi người

Để những người ngoài tổ chức cũng có thể phản hồi (thường dùng để làm khảo sát) chúng ta lựa chọn “Bất cứ ai có liên kết đều có thể phản hồi

Xác định thời gian bắt đầu làm bài bằng cách lựa chọn “Ngày bắt đầu

Xác định thời gian kết thúc làm bài bằng cách lựa chọn “Ngày kết thúc

Chúng ta nên lựa chọn “Sắp xếp ngẫu nhiên câu hỏi” để với mỗi học sinh khi làm bài kiểm tra thứ tự các câu hỏi sẽ khác nhau

Tùy chỉnh thông điệp sau khi học sinh hoàn tất làm bài kiểm tra bằng cách tick vào “Tùy chỉnh thông điệp cám ơn” và nhập nội dung tùy chỉnh

Sau khi hoàn tất chúng ta lựa chọn “Chia sẻ

Sao chép liên kết

Để gửi liên kết làm khảo sát đến học sinh thực hiện khảo sát qua trình duyệt Web

Chúng ta có thể tạo mã QR Code và Tải xuống in ra

Hoặc nhúng bài kiểm tra lên Website thông qua mã nhúng

Sao chép mã nhúng và chèn vào Website

Chúng ta cũng có thể gửi bài kiểm tra thông qua Email

Xác định người nhận (To) và lựa chọn “Send