Tăng cường kỹ năng CNTT cho giới trẻ hội nhập và phát triển

0
280

Đối tượng tập huấn

 • Giáo viên Tin THCS và Giáo viên cốt cán

Khung chương trình

 • Ngày thứ nhất
  • 07:30-08:00: Đón tiếp đại biểu
  • 08:00-08:05: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
  • 08:05-08:30: Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo
  • 08:30-08:40: Tổng quan & Mục tiêu của Chương trình Moza
  • 08:40-09:00: Những nội dung cơ bản của mozaBook
  • 09:00-10:00: Cách soạn thảo bài giảng bằng mozaBook
  • 10:00-10:15: Nghỉ giải lao
  • 10:15-10:45: Thư viện học liệu số 3D, video, hình ảnh, cách sử dụng
  • 10:45-11:30: Công cụ Tool & Game, công cụ tạo bài tập Test Editor
  • 11:30-13:30: Ăn trưa và nghỉ trưa
  • 13:30-14:00: Giới thiệu chung về chương trình Tin học ứng dụng & Khoa học máy tính
  • 14:00-15:15: Phương pháp giảng dạy và tổ chức lớp học tin học
  • 15:15-15:30: Nghỉ giải lao
  • 15:30-16:30: Một số ứng dụng tin học cơ bản
  • 16:30-17:30: Internet và mạng xã hội
 • Ngày thứ hai
  • 08:00-09:30: Lập trình Scratch 3.0
  • 09:30-09:45: Nghỉ giải lao
  • 09:45-11:30: Lập trình Kodu Game Lab
  • 11:30-13:30: Ăn trưa và nghỉ trưa
  • 13:30-14:30: Sáng tạo đồ họa với Paint
  • 14:30-15:00: Trải nghiệm sáng tạo với Sweet Home 3D
  • 15:00-15:15: Nghỉ giải lao
  • 15:15-16:30: Dựng phim với Windows Movie Maker
  • 16:30-17:00: Hướng dẫn công tác triển khai chương trình dạy và học ngoại khóa thí điểm tại nhà trường sau chương trình tập huấn
  • 17:00-17:30: Giáo viên đánh giá khóa học và Tổng kết khóa học