Tải xuống video từ Microsoft Stream

0
401

Trong quá trình họp bằng Microsoft Teams chúng ta có thể ghi lại nội dung cuộc họp bằng Video.

Sau khi kết thúc cuộc họp Video được tạo và chia sẻ trên Microsoft Stream. Lúc đó chúng ta sẽ nhận được một email từ Microsoft Stream

Chúng ta có thể xem lại

Hoặc “Tải xuống video