Tải lên các bài tập thực hành với Microsoft Forms

0
209

Sử dụng Microsoft Form chúng ta có thể đưa Logo của đơn vị lên bài kiểm tra cũng như tùy chỉnh hình nền

Thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc cho Khảo sát / Kiểm tra

Tùy chọn “Bất cứ ai có liên kết này đều có thể phản hồi” hoặc “Chỉ những người trong tổ chức của tôi có thể phản hồi”

Đối với Khảo sát / Kiểm tra cho phép upload file lên OneDrive người dùng cần có tài khoản Office 365 và chỉ lựa chọn được chế độ “Chỉ những người trong tổ chức của tôi có thể phản hồi

Đối với các câu hỏi bắt buộc trong trường hợp bạn chưa trả lời khi Submit (“Gửi“) Microsoft Form sẽ nhắc nhở bạn hoàn thành “Cần hoàn thành 1 câu hỏi trước khi Gửi: Câu hỏi 1

Trong trường hợp bạn thiết lập thời gian bắt đầu cho khảo sát / kiểm tra bạn không thể Submit (“Gửi“) cho đến khi thời gian bắt đầu diễn ra

Ngoài ra chúng ta có thể tùy chỉnh thông điệp khi người dùng hoàn tất Khảo sát / Kiểm tra

Làm thế nào để Cá nhân hóa khảo sát với Microsoft Forms:

  • Ví dụ: Khi chúng ta đăng nhập với tài khoản tên là Cường thì trong câu hỏi sẽ là “Cường …”