Sửa WordPress Visual Editor không hoạt động

0
205

Trong quá trình quản trị Website sử dụng WordPress trình soạn thảo văn bản trực quan hỗ trợ WYSIWYG – What You See is What You Get rất thuận tiên nhưng có lúc bạn bị lỗi không thể chuyển sang chế độ “Trực quan” mà luôn ở dạng “Văn bản”. Vậy làm thế nào để trở lại dạng “Trực quan”?

Cách đơn giản nhất để giải quyết lỗi này là chúng ta tạo một tài khoản mới (AZ Edu Co Linh) và đăng bài với tài khoản này.