Sử dụng Microsoft Teams không dùng tài khoản Office 365

0
240

Làm thế nào để đăng ký Microsoft Teams không dùng tài khoản Office 365. Chúng ta có hai cách.

Cách 1: Có giới thiệu từ tài khoản Office 365 đã sử dụng Microsoft Teams

Truy cập https://teams.microsoft.com và lựa chọn “Sign in” với địa chỉ gmail của bạn (Ví dụ: beta.az.edu.vn@gmail.com)

Lưu ý: Trong trường hợp chưa Sử dụng Gmail truy cập tiện ích Microsoft chúng ta lựa chọn “Create one

Nhập mật khẩu và lựa chọn “Sign in

Lưu ý: Không nên lưu mật khẩu trên trình duyệt Web bằng cách lựa chọn “Never

Lựa chọn “Use the Web app Instead

Lựa chọn tổ chức đã mời bạn (Để mời người ngoài tổ chức dùng Teams Quản trị cần Cấu hình cho phép Khách truy cập trong Microsoft Teams)

Lựa chọn “Continue

Lựa chọn “Accept

Đối với lần đăng nhập đầu tiên chúng ta sẽ thấy có phần giới thiệu

Chúng ta có thể tải ứng dụng trên Mobile App hoặc Desktop App để thuận tiện sử dụng