Sử dụng Google Chrome để kê khai thuế qua mạng

1
358

Hiện nay để kê khai thuế qua mạng chúng ta vẫn phải sử dụng IE, trước đây chúng ta cần phải cài đặt thêm Add-ons IE Tab nhưng giờ đây Tổng cục thuế đã hỗ trợ Add-ons ESigner.Chrome.TCT cho phép người nộp thuế khai báo trực tiếp qua Google Chrome.

Để cài đặt ESigner.Chrome.TCT chúng ta vào chrome://extensions lựa chọn “Tiện ích” → “Mở cửa hàng Chrome trực tuyến” và tìm kiếm ESigner.Chrome.TCT rồi click “Thêm vào Chrome

Lựa chọn “Thêm tiện ích

Bây giờ chúng ta có thể truy cập http://nhantokhai.gdt.gov.vn để kê khai thuế (TNCN/DN)

Để kê khai Thuế Doanh nghiệp chúng ta truy cập địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn và lựa chọn “Doanh nghiệp

Click “Đăng nhập

Nhập thông tin tài khoản được cung cấp và mã xác nhận rồi click “Đăng nhập

Lưu ý: Chúng ta không nên lưu mật khẩu trên trình duyệt (Click “Không bao giờ“) vì sẽ có nguy cơ lộ mật khẩu khi người dùng khác dùng chức năng Hiển thị mật khẩu trình duyệt

Lưu ý: Trong trường hợp gặp thông báo sau chúng ta cần Khắc phục lỗi truy cập Thuế điện tử

1 COMMENT

Comments are closed.