Quản lý tạo nhóm trong Microsoft Teams

0
311

Mặc định trong Microsoft Teams tất cả mọi người có tài khoản Office 365 đều có thể tạo nhóm. Làm thế nào để hạn chế việc tạo nhóm và chỉ những người được phép mới có thể tạo nhóm trong Teams.

Trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập cho phép những ai được quyền tạo nhóm trên Microsoft Teams.

Đầu tiên chúng ta cần tạo Nhóm Bảo mật cho người dùng cần tạo Nhóm Office 365 bằng cách đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản quản trị và lựa chọn “Nhóm” → “Nhóm

Lưu ý: Khi sử dụng một nhóm bảo mật để hạn chế những người có thể tạo nhóm thầy cô cũng nên cân nhắc rằng, việc này sẽ không cho phép các thành viên ngoài nhóm bảo mật được tạo nhóm trên sharepoint của Office 365

Lựa chọn “Thêm nhóm

Chọn loại nhóm là “Bảo mật” rồi click “Tiếp theo

Đặt tên nhóm (Ví dụ: Create Teams Group) và mô tả nhóm (Ví dụ: Nhóm có thể tạo Teams trong Microsoft Teams) rồi lựa chọn “Tiếp theo

Lựa chọn “Tạo nhóm

Hoàn tất việc tạo nhóm, lựa chọn “Đóng

Chạy các trên lệnh PowerShell

Để chạy được PowerShell, tại ô tìm kiếm chúng ta gõ PowerShell và lựa chọn chạy “Windows PowerShell ISE” bằng quyền administrator (“Run as administrator“) để soạn thảo lệnh PowerShell

Lựa chọn “Yes

Lựa chọn “New” để tạo mới PowerShell

Hoặc tải về file mẫu GroupCreators.ps1 và lựa chọn Open để mở sau đó thay thế đoạn “<SecurityGroupName>

Bằng tên nhóm chúng ta vừa tạo ở trên (Ví dụ: Create Teams Group)

Lựa chọn “Run Script (F5)

Trong trường hợp gặp lỗi sau

Tại ô tìm kiếm chúng ta gõ PowerShell và lựa chọn chạy “Windows PowerShell” bằng quyền administrator (“Run as administrator“)

Lựa chọn “Yes

Chạy dòng lệnh “Set-ExecutionPolicy RemoteSigned” và lựa chọn “A

Trong cửa sổ PowerShell, dùng lệnh CD để đưa về thư mục thầy cô đã lưu tệp GroupCreators.ps1 (nhập “CD “). Giả sử file đó mình lưu ở thư mục Downloads ở ổ C … thì thầy cô gõ lệnh như hình (Ví dụ: cd “C:Users\AZ Edu (beta.az.edu.vn)\Downloads”) và chạy GroupCreators.ps1 bằng lệnh .\GroupCreators.ps1

Kết quả của quá trình thực hiện lệnh PowerShell như sau

EnableGroupCreation     False

Nếu sau này chúng ta muốn thay đổi nhóm bảo mật nào được sử dụng, chúng ta có thể chạy lại tập lệnh trên với tên của nhóm bảo mật mới.

Nếu chúng ta muốn tắt giới hạn tạo nhóm và cho phép tất cả người dùng đều có thể tạo nhóm (trong đó có cả học sinh, hãy đặt $ GroupName thành “” và $ AllowgroupCreation thành “True” và chạy lại tập lệnh trên

Giờ để kiểm tra xem việc giới hạn quyền tạo nhóm đã hiệu lựa chưa chúng ta có thể thực hiện bằng cách

  • Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản người dùng mà không năm trong nhóm được phép tạo nhóm.
  • Chọn Teams
  • Trong Teams thầy cô thử tạo 1 nhóm mới
  • Thầy cô sẽ nhận được thông báo vô hiệu hóa chức năng tạo nhóm.

Nếu có bất cứ vấn đề gì trong quá trình chạy lệnh trên Powershell thầy cô hãy tạo một Ticket và gửi về bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Microsoft để được hỗ trợ chi tiết

(vì đây là một tính năng mới được update nên không có nhiều người có kinh nghiệm trong việc này) hoặc chọn Support trong Microsoft 365 Admin Center

Tham khảo: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/create-groups/manage-creation-of-groups?view=o365-worldwide