Quản lý OneNote Class Notebook

0
267

Để quản lý các chức năng khác cho sổ tay lớp học của chúng ta hãy bấm nút “Quản lý sổ tay“.

Class Notebook sẽ hiển thị một trang hiển thị tất cả các sổ tay lớp học được tạo bởi các thầy/cô, cũng như thông tin cho từng tùy chỉnh.

  • Student Sections: Đổi tên thành phần của học sinh – để đổi tên bất kỳ phần học sinh, bấm vào biểu tượng bút chì nhỏ, sau đó nhập tên mới của phần đó. Đảm bảo bấm lưu sau khi đổi tên phần của học sinh.
  • Student Sections: Thêm thành phần cho học sinh – để phân phối phần mới cho tất cả học sinh, hãy bấm vào nút Add Section . Đảm bảo bấm lưu sau khi thêm các phần của học sinh.
  • Teacher-Only Section group: Nhóm phần giáo viên – chỉ là một không gian riêng tư tại đó chỉ giáo viên có thể xem những thứ bên trong. Để thêm một riêng của giáo viên trong sổ tay lớp học của Thầy Cô, hãy bấm Enable . Giáo viên khác có quyền truy nhập sổ tay lớp học của Thầy Cô cũng sẽ có quyền truy nhập vào nhóm phần chỉ giáo viên, nhưng học sinh không thể thấy các nội dung dưới đây.
  • Lock Collaboration Space: Khóa không gian cộng tác – tùy chọn này cho phép thay đổi không gian cộng tác thành dạng chỉ đọc (hoặc khóa) để ngăn không cho bất kỳ học sinh nào chỉnh sửa. Thầy Cô có thể bật/tắt tính năng này bất kỳ lúc nào.
  • Chia sẻ nối kết đến sổ ghi chép lớp học – để gửi một nối kết sổ tay lớp học để lớp học của Thầy Cô, hãy chọn và sao chép văn bản trong hộp nối kết , và sau đó dán nó vào email.

Các nhà trường cần chuẩn bị gì?

  • Gói đăng ký Office 365 dành cho giáo dục bao gồm OneDrive for Business.
  • Tài khoản nhà trường cấp (giáo viên) với quyền sử dụng ứng dụng OneNote Class Notebook để tạo sổ ghi chép lớp học.
  • Học sinh của phải có tài khoản Office 365 của trường