Plugins cần thiết dành cho WordPress

0
408

Sau khi cài đặt xong “Đăng nhập” bằng tài khoản admin để vào phần quản trị

Việc đầu tiên sau khi đăng nhập là cần cập nhật các gói mở rộng

Bằng việc lựa chọn “nâng cấp ngay

Cập nhật lên WordPress 5.3.2 bằng cách lựa chọn “Vui lòng cập nhật ngay

Lựa chọn “Cập nhật ngay bây giờ

Sau khi cập nhật xong phiên bản mới nhất 5.3.2 đã sẵn sàng cho người sử dụng

Plugins là những gói mở rộng dành cho WordPress. Sau đây là những Plugins cần thiết:

 1. WP Statistic
 2. Contact Form 7
 3. QTranslate Plus
 4. Maintenance
 5. WordPress SEO
 6. WP Super Cache
 7. Easy WP SMTP
 8. Classic Editer
 9. WPBakery Visual Composer
 10. myLivechat
 11. LiteSpeed Cache
 12. WP VR View Photo Sphere and 360 video

WP Statistic” để thống kê số lượng người tiếp cận bài viết phục vụ SEO về sau

Lựa chọn “Plugin” -> “Cài mới

Tìm kiếm với WP Statistic và lựa chọn “Cài đặt

Sau khi cài xong lựa chọn “Kích hoạt

Contact Form 7” cho phép tạo Form liên hệ giữa khách hàng và quản trị Web

Lựa chọn “Plugin” -> “Cài mới

Tìm kiếm với Contact Form 7 và lựa chọn “Cài đặt

Sau khi cài xong lựa chọn “Kích hoạt

QTranslate Plus” cho phép tạo Website đa ngôn ngữ

Tải về Plugin qTranslate Plus và upload lên thư mục wp-content\plugins rồi vào phần Plugin -> Plugin đã cài đặt

Lựa chọn “Kích hoạt

Lưu ý: Khi hiển thị thông báo “Bạn muốn dịch trang này?” thì lựa chọn “Không bao giờ dịch tiếng Anh

Để cấu hình ngôn ngữ hiển thị chúng ta lựa chọn “Settings” -> “Languages

Bật ngôn ngữ “tiếng Việt” bằng cách click “Enable

Tương tự với các ngôn ngữ khác chúng ta có thể bật hoặc tắt “Disable“. Để thiết lập ngôn ngữ mặc định của Website chúng ta lựa chọn ngôn ngữ tương ứng và click “Save Changes

Easy WP SMTP” cấu hình gửi email từ WordPress

Lựa chọn “Plugin” -> “Cài mới

Tìm kiếm với SMTP và lựa chọn “Cài đặt

Sau khi cài xong lựa chọn “Kích hoạt

Để cấu hình gửi email từ WordPress chúng ta chọn “cấu hình

Điền các thông tin

Trong phần SMTP Settings

Và lựa chọn “Lưu thay đổi

Lưu ý: Trước đó bạn cần có Mật khẩu ứng dụng của Gmail

Tiến hành “Kiểm tra gửi Email” và điền các thông tin sau đó ấn nút “Gửi email kiểm tra thử

Thông báo email gửi thành công “Test email was successfully sent. No errors occurred during the process

Maintenance” cho phép bật thông báo chế độ Bảo trì web

Để cấu hình thông báo Chế độ bảo trì chúng ta lựa chọn “Maintenance

Bật (On) hoặc tắt (Off) chế độ bảo trì rồi click “Save Change

Chúng ta có thể thay đổi nội dung thông báo bằng tiếng Việt

Classic Editer” trình đăng bài truyền thống với những người chưa quen giao diện mới

Sau khi cài xong lựa chọn “Kích hoạt