Phân tích Website với Gtmetrix

0
183
This tutorial will go through the steps how to optimize Wordpress manually and get Grade over 90 on Gtmetrix (http://gtmetrix.com). Site Optimization for Wordpress.

Truy cập https://gtmetrix.com và điền địa chỉ Website của bạn rồi click “Test your site