Nộp thuế GTGT khi phát sinh thuế GTGT đầu ra

0
236
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Luật thuế GTGT hiện hành quy định rất nhiều trường hợp về kê khai thuế GTGT, trong nội dung bài viết này, Chúng tôi chỉ đề cập tới trường hợp kê khai thuế GTGT (trường hợp thông thường, phổ biến) của 1 doanh nghiệp hạch toán độc lập, không có các đơn vị con, lựa chọn khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.