Nhận liên kết tới kênh trong Microsoft Teams

0
260

Chức năng “Get link to chanel” cho phép chúng ta tạo liên kết tới kênh để những người không thuộc trong tổ chức hiện đang sử dụng các tài khoản miễn phí của Microsoft vẫn có thêm tham gia.
Chọn More Options (dấu ““) bên cạnh tên nhóm rồi lựa chọn “Get link to chanel

Lựa chọn “Copy” để sao chép đường link và chúng ta có thể gửi email đến người tham gia

Người tham gia nhận được liện kết sẽ dán vào thanh địa chỉ trên trình duyệt và truy cập

Tiếp theo chúng ta làm theo hướng dẫn tại Truy cập Teams không dùng tài khoản Office 365.