Nhân bản một nhóm có sẵn trên Teams

0
228

Trong thực tế nhiều khi chúng ta muốn tận dụng cùng một dữ liệu, kênh, tài liệu và cài đặt từ một nhóm hiện có để tạo một nhóm mới, thầy cô hoàn toàn có thể tạo một bản sao và sau đó chọn cách tổ chức và thiết lập cho nhóm mới của mình.

Chúng ta nhấp vào “Teams” ở phía bên trái của ứng dụng, sau đó lựa chọn “Join or create team

Lựa chọn “Create a team” (thẻ đầu tiên, góc trên cùng bên trái).

Từ đây, chọn chọn kiểu Nhóm đang chưa nhóm mà thầy cô muốn nhân bản (giả sử là nhóm “Class“).

Lựa chọn “Create a team using an existing team as a template

Sau đó chọn Team mà chúng ta muốn nhân bản và lựa chọn “Choose team

Đặt tên cho nhóm mới của mình và ấn “Create

Chúng ta có thể thêm mô tả, chỉnh sửa quyền riêng tư của nhóm hoặc chỉnh sửa phân loại dữ liệu của nhóm.

Sử dụng các hộp kiểm để chọn phần nào của nhóm chúng ta muốn sao chép:

  • Kênh
  • Tab
  • Cài đặt
  • Ứng dụng và thậm chí cả thành viên của nhóm cũ

Nhóm mới được khởi tạo

Chúng ta có thể thêm thành viên

Trong và cả ngoài tổ chức

Sau khi thêm thành viên chúng ta lựa chọn “Close

Chúc thầy/cô có thêm những trải nghiệm thú vị trên Microsoft Teams