Lưu trữ và khôi phục một nhóm trong Microsoft Teams

0
204

Microsoft Teams cho phép chúng ta có thể lưu trữ một nhóm khi nó không còn hoạt động, nhưng thầy cô vẫn muốn giữ lại để tham khảo các thông tin bên trong hoặc nếu cần có thể kích hoạt lại trong tương lai. Các cuộc hội thoại và tệp trong nhóm sẽ được thiết lập ở chế độ chỉ đọc khi lưu trữ mà không thể sửa được. Thầy cô vẫn có thể tìm kiếm thông tin về những thứ thầy cô cần trong các nhóm lưu trữ, thậm chí thầy cô có thể giữ nó như một mục yêu thích của mình. Chỉ có Owner của nhóm mới có thể lưu trữ và khôi phục.

Để Lưu trữ một nhóm trong Microsoft Teams chúng ta lựa chọn “Nhóm” → “Thêm tùy chọn” → “Quản lý nhóm

Trong danh sách các nhóm đang hoạt động, tìm đến nhóm chúng ta muốn lưu trữ, sau đó chọn Thêm tùy chọn “” → “Lưu trữ nhóm“.

Để ngăn mọi người chỉnh sửa nội dung trong trang SharePoint và tab Wiki được liên kết với nhóm, hãy chọn “Đặt trang web sharepoint ở trạng thái chỉ đọc đối với các thành viên nhóm“. (Chủ nhóm vẫn có thể chỉnh sửa nội dung này) → Lựa chọn “Lưu trữ

Nhóm đã được Lưu trữ

Để xem và tìm kiếm thông qua nội dung của nhóm đã lưu trữ, nhấp vào tên của nó trong danh sách nhóm Lưu trữ.

Tất cả các hoạt động của nhóm bị đóng băng khi nhóm đó ở trạng thái lưu trữ. Không ai có thể Chat hoặc trả lời bài đăng trong một kênh, thêm hoặc xóa kênh, chỉnh sửa cài đặt nhóm hoặc thêm ứng dụng. Chủ sở hữu thì vẫn có thể thêm hoặc xóa thành viên, cập nhật và thay đổi vai trò trong nhóm, gia hạn hoặc khôi phục nhóm lưu trữ.

Để khôi phục nhóm đã Lưu trữ chúng ta lựa chọn “Thêm tùy chọn ()” tại nhóm tương ứng → lựa chọn “Khôi phục nhóm

Như vậy là chúng ta đã biết cách lưu trữ và khôi phục một nhóm trên teams khi cần thiết. Vậy nếu chúng ta lỡ Xóa nhóm và cần khôi phục thì làm thế nào?