Lựa chọn lịch trong Excel dùng VBA

0
237

Ứng dụng VBA để popup lịch lựa chọn điền giá trị vào ô định trước

Ứng dụng bao gồm Form (“frmCalendar“); Module (“modCalendar“) và Class (“clsLabel“)

Các bạn có thể download ví dụ mẫu tại https://beta.az.edu.vn/training-materials/vba/Calendar.xlsm.