Lỗi ngày tháng khi chia sẻ Microsoft Forms

0
189

Trong quá trình xây dựng khảo sát, bài kiểm tra bằng Microsoft Forms không ít trường hợp chúng ta chia sẻ bài kiểm tra giới hạn “Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Lỗi này xảy ra do định dạng ngày tháng và giờ ở 2 ô lựa chọn “Ngày tháng” và “Giờ” ghép lại với nhau bị lỗi

Để khắc phục chúng ta có thể “Đặt lại múi giờ cho lịch của bạn

Lựa chọn Ngôn ngữ hiển thị là “English (United States)” và múi giờ “(UTC +07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta” rồi lựa chọn “Lưu

Trong quá trình sử dụng CHÚNG TA CẦN chọn giờ trước, chọn ngày tháng sau