Lập trình với Microsoft Windows Logo

0
397

Là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế và phát triển bởi Seymour Papert, Daniel Bobrow và Wallace Feurzeig; Logo là ngôn ngữ lập trình rất đơn giản và dễ học. Nó được sử dụng để dậy học sinh và trẻ em cách lập trình một chương trình máy tính.

Tại sao chúng ta nên học ngôn ngữ Logo?

  • Nâng cao tư duy Logic của trẻ em
  • Phát triển kỹ năng lập trình
  • Tìm hiểu về Khoa học máy tính

Để cài đặt MSWLogo chúng ta chúng ta tải phần mềm về từ https://beta.az.edu.vn/setups/MSWLogo_v6.5.exe hoặc https://mswlogo.vi.softonic.com và cài đặt

Chạy file vừa tải về và lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Sau khi cài đặt biểu tượng chương trình Logo sẽ có trên Desktop của bạn

Màn hình Logo có hai phần:

  • Một cửa sổ vẽ với hình tam giác ở giữa
  • Một cửa sổ dòng lệnh (Commander) ở phía dưới

Chúng ta sẽ viết các lệnh trong hộp văn bản ở dưới cùng cửa sổ Dòng lệnh. Để thực hiện hoặc chạy các lệnh này, nhấn Enter hoặc nhấp vào nút Thực thi (Execute). Chúng ta có thể viết và chạy nhiều lệnh cùng một lúc.

Lịch sử lệnh sẽ xuất hiện trong hộp mầu xám. Nhấp vào một dòng trong lịch sử để làm nó nhẩy lên đến dòng lệnh tương ứng, sau đó chúng ta có thể thực hiện thay đổi (nếu cần thiết). Để hoàn tất, nhất Enter hoặc nhấp vào nút Thực thi.