Lập trình Python với PyCharm Community Edition

0
223

PyCharm Community Edition là bộ công cụ cho phép viết code Python rất tiện lợi đối với lập trình viên. Để cài đặt chúng ta truy cập https://www.jetbrains.com/pycharm và lựa chọn “Download

Lựa chọn phiên bản Community bằng cách click “Download” bên dưới Community

Tải về và tiến hành cài đặt

Lưu ý: PyCharm chỉ chạy trên nền tảng Hệ điều hành 64bit

Lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Install

Nên khởi động lại sau khi hoàn tất cài đặt