Làm sao để sao chép bất kỳ trang web nào?

0
196

Tải xuống toàn bộ trang web để làm việc offline hoặc nghiên cứu. Làm thế nào để sao chép một trang web. Có một số công cụ cho phép bạn tải xuống toàn bộ trang web để bạn có thể xem chúng mà không cần kết nối internet, HTTrack là một trong số đó.

Để tải HTTrack chúng ta cần truy cập địa chỉ https://www.httrack.com và lựa chọn “Download selection

Lựa chọn phiên bản tương thích với Hệ điều hành của bạn và cài đặt

Lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Next

Tick “I accept the agreement” và lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Install

Lựa chọn “Finish

Lựa chọn ngôn ngữ đối với lần đầu tiên sử dụng và click “Ok

Để Clone Website chúng ta tạo mới Project rồi lựa chọn “Next

Đặt tên cho Project và nơi sẽ lưu giữ bản Offline rồi lựa chọn “Next

Tùy chọn Action tương ứng:

  • Download web site(s):
  • Download web site(s) + questions:

Nhập địa chỉ web bằng cách copy và paste trực tiếp URL vào phần Web Addresses rồi lựa chọn “Next

Lựa chọn “Finish” để bắt đầu Clone Website

Khi hoàn tất (“Finish“)

Chúng ta có thể xem lại Log file

Và duyệt Website Offline