Kiểm tra tốc độ Website với PageSpeed Insights

0
192

Truy cập https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights và điền địa chỉ Website của bạn rồi click “PHÂN TÍCH

Điểm số Website của bạn khi truy cập qua THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Điểm số Website của bạn khi truy cập qua MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng GTmetrix để phân tích như một công cụ kiểm tra xem trang web của bạn đã tối ưu chưa và nếu chưa thì vì sao lại chậm