Kênh trong Microsoft Teams

0
283

Các kênh trong Microsoft Teams là không gian để tập trung trao đổi, công tác trong các Nhóm.

Theo mặc định sau khi tạo Nhóm (Teams) mọi người đều có kênh “General” – Chung, một kênh hữu ích để thông báo cho toàn bộ nhóm (Ví dụ: 7A1)

Để tạo thêm các kênh trong nhóm (Ví dụ: Tổ 1, Tổ 2, … Học sinh nam, Học sinh nữ) chúng ta có thể thực hiện như sau:

Chọn More Options (dấu “”) bên cạnh tên nhóm rồi lựa chọn “Add Chanel

Nhập tên và mô tả kênh vừa tạo. Thầy/cô có thể dựng một kênh xung quanh một chủ đề, dự án, … hoặc bất cứ gì phù hợp như trong lớp có nhiều tổ và mỗi tổ tạo kênh riêng để trao đổi với các thành viên

Kênh riêng – Private channels: Chỉ những người dùng trong nhóm là chủ sở hữu hoặc thành viên của kênh mới có thể truy cập. Bất cứ ai, kể cả khách (guest), đều có thể được thêm làm thành viên của một kênh riêng miễn là họ đã là thành viên của Nhóm

Sau khi xác định Quyền riêng tư là Kênh riêng – Private channels chúng ta lựa chọn “Tiếp theo

Đối với kênh riêng chúng ta phải xác định quyền truy cập bằng cách Thêm thành viên vào kênh và lựa chọn “Thêm

Chúng ta chỉ thêm được thành viên vào kênh riêng đối với các thành viên ở trong nhóm

Chọn thành viên trong nhóm (Teams) rồi lựa chọn “Thêm

Lựa chọn “Xong

Kênh riêng khi hiển thị sẽ có biểu tượng ổ khóa

Mỗi Nhóm (Teams) có thể có tối đa 30 kênh riêng và mỗi kênh riêng có thể có tối đa 250 thành viên. Giới hạn kênh tiêu chuẩn là 200 cho mỗi đội.

Đối với kênh Tiêu chuẩn chúng ta chỉ đặt tên kênh và mô tả rồi lựa chọn “Thêm

Tham khảo: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/private-channels