Hướng dẫn cài đặt Audacity

0
209

Để cài đặt Audacity chúng ta truy cập https://www.audacityteam.org và lựa chọn tải bộ cài tương ứng với hệ điều hành của bạn về hoặc tải trực tiếp qua đường dẫn http://beta.az.edu.vn/setups/audacity-win-2-3-3.exe

Lựa chọn tải về phiên bản mới nhất (Click “Audacity 2.3.3 Installer“)

Lựa chọn “Download” và chạy file vừa tải về

Lựa chọn  “Yes

Lựa chọn “Ok

Lựa chọn “Next >

Lựa chọn “Next >

Lựa chọn “Next >

Lựa chọn “Next >

Lựa chọn “Install

Lựa chọn “Next >

Lựa chọn “Finish

Tick vào “Don’t show this again at start up” và lựa chọn “Ok

Xem thêm hướng dẫn Loại bỏ tiếng ồn khỏi file âm thanh bằng Audacity