Hỏi trước khi lưu tập tin tải xuống

0
371

An toàn an ninh thông tin mạng hiện nay là vấn đề nóng với tất cả người dùng. Chức năng mặc định của trình duyệt Google Chrome là các file tải xuống sẽ lưu về thư mục Download một cách tự động, vì thế nhiều lúc người dùng không để ý những file mã độc cũng có thể tự động tải xuống mà không biết. Để hạn chế chúng ta có thể bật tính năng “Hỏi vị trí lưu từng tệp trước khi tải xuống” bằng cách vào trình duyệt lựa chọn … → “Cài đặt

Lựa chọn “Nâng cao

Bật tính năng “Hỏi vị trí lưu từng tệp trước khi tải xuống

Tính năng “Hỏi vị trí lưu từng tệp trước khi tải xuống” đã được bật