Hỗ trợ nhanh tiếng Việt trong Office

0
318

Sau khi cài đặt Office 2013 để thuận tiện trong quá trình sử dụng chúng ta có thể cài ScreenTip Language tiếng Việt để trợ giúp nhanh. Để cài đặt chúng ta truy cập https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30397 và lựa chọn “Tiếng Việt” sau đó click vào “Tải xuống” để tải bộ cài về

<>

Lựa chọn bản cài đặt và click “Next

<>

Chạy chương trình vừa tải về và lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Yes” để bắt đầu cài đặt

Chấp thuận điều khoản cấp phép của Microsoft và lựa chọn “Tiếp tục

Sau khi cài đặt thành công click “Ok

Để có thể sử dụng Ngôn ngữ mách nước chúng ta cần vào FILE / Options / Language

Thiết lập ScreenTip Language là Vietnamese [Tiếng Việt] rồi click “Ok