Hỗ trợ khách hàng với TeamViewer (non-commercial use only)

0
257

Truy cập https://www.teamviewer.com để tải bộ cài về bằng cách lựa chọn “Download for free

Tải về và chạy file cài đặt

Lựa chọn “Default installation” và “Personal / Non-commercial use” rồi click “Accept – finish

Lựa chọn “Yes

Sau khi cài đặt xong chúng ta có thể sao chép Your ID và Password gửi tới đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật để Remote từ xa

Hoặc điền ID được cung cấp vào phần Partner ID

Cùng mật khẩu (Password)

Lúc này đội ngũ hỗ trợ có thể điều khiển máy tính của bạn từ xa để hỗ trợ cần thiết